AnimeAnimeEpisodesEpisode 1Episode 2Episode 3Episode 4Episode 5Episode 6Episode 7MusicOpening TriggerEnding Dare ka, Umi o.Zankyou no Terror OSTZankyou no Terror OST 2VonCharactersCharactersNineTwelveLisa MishimaShibazaki KenjirouFiveHamadaKinoshita
Zankyou no Terror Wiki